La nostra missió
La nostra brúixola no té un nord. La nostra direcció són els quatre punts cardinals.
En petites comunitats i en xarxes solidàries, Vedruna camina itinerant, a la manera de Joaquima, sense refusar cap frontera en el mapa de la humanitat.
Europa
Difusora d’una cultura humanista i cristiana, però secularitzada per un materialisme creixent, que té com a primer valor el benestar i la satisfacció personal,  en contrast amb grans bosses de pobresa que posen de manifest la desigualtat. Avui sent el repte de retrobar-se, de descobrir les seves arrels i revifar els seus valors.
VEDRUNA EN EUROPA