La nostra missió
La nostra brúixola no té un nord. La nostra direcció són els quatre punts cardinals.
En petites comunitats i en xarxes solidàries, Vedruna camina itinerant, a la manera de Joaquima, sense refusar cap frontera en el mapa de la humanitat.
Amèrica
Poble ple de vida i de creativitat, que lluita per la supervivència i contempla com s’accentua l’abisme d’una desigualtat creixent, amb una Església jove que vol acompanyar el poble vers els seu alliberament.
VEDRUNA EN AMÉRICA