La nostra missió
La nostra brúixola no té un nord. La nostra direcció són els quatre punts cardinals.
En petites comunitats i en xarxes solidàries, Vedruna camina itinerant, a la manera de Joaquima, sense refusar cap frontera en el mapa de la humanitat.
Àfrica
Desitjosa de ser reconeguda en la seva dignitat i de prendre part en el concert de la història; terra de gent alegre i acollidora, amb grans riqueses naturals, aixafada, però, per les guerres. i espoliada per la corrupció de dins i de fora.
VEDRUNA EN ÁFRICA